Privacybeleid

Geluidsinstallatie Rotterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor specifieke vragen en/of opmerkingen ten aanzien hiervan kan contact via e-mail worden opgenomen met info@geluidsinstallatie-rotterdam.nl

 

Persoonsgegevens

Geluidsinstallatie Rotterdam verwerkt enkel de persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor het leveren van onze producten/diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer(s)

E-mailadres(sen)

Bankrekeningnummer(s)

BTW nummer(s) (Bedrijven)

KvK nummer (Bedrijven)

IP adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Om gebruik te maken van onze diensten, dienen wij over een aantal essentiële gegevens te beschikken voor het uitvoeren van de opdracht. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor productionele doeleinden en door de opdrachtgever zelf versterkt via offerte- of contactformulier op de website dan wel via email. Er wordt niet gevraagd om een geboortedatum. Wij kunnen er derhalve ook niet op toezien dat ook gegevens van bezoekers onder de 16 jaar aan ons worden verstrekt. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Geluidsinstallatie Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact met u op te nemen om essentiële informatie met betrekking tot de uitvoer te kunnen afstemmen

Het daadwerkelijk uitvoeren van onze diensten

Het afhandelen van de betalingen

Het doen van de wettelijke belastingaangifte

Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden en versturen derhalve ook geen nieuwsbrieven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke (bijvoorbeeld een medewerker) tussenkomst. Geluidsinstallatie Rotterdam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Jouwweb.nl: Webhosting
  • Mollie
  • Sendcloud

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Geluidsinstallatie Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Delen persoonsgegevens met derden

Geluidsinstallatie Rotterdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Onze website maakt alleen gebruik van technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van de cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij ook de werking van de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op de juiste manier in te stellen, zodat dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geluidsinstallatie Rotterdam.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Geluidsinstallatie Rotterdam neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via;info@geluidsinstallatie-rotterdam.nl.